TV& VIDEO

Đường bay mới

Cần Thơ đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp mở đường bay mới

Cần Thơ đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp mở đường bay mới

VTV.vn - Thành phố Cần Thơ đề xuất hỗ trợ tối đa 8,5 tỷ đồng/năm cho một hãng hàng không mở đường bay mới tới thành phố này.