TV& VIDEO

đường cao tốc

Đầu tư xây dựng cao tốc Bắc – Nam: Cấp thiết dù vẫn còn băn khoăn khi triển khai

Đầu tư xây dựng cao tốc Bắc – Nam: Cấp thiết dù vẫn còn băn khoăn khi triển khai

VTV.vn - Chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020 đã được Quốc hội thông qua với sự tán thành của đa số đại biểu.