TV& VIDEO

đường cao tốc

Việt Nam sẽ có hơn 3.000 km đường cao tốc vào năm 2030

Việt Nam sẽ có hơn 3.000 km đường cao tốc vào năm 2030

VTV.vn - Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 3.000 km đường cao tốc Bắc Nam, theo trục phía Đông và phía Tây.