TV& VIDEO

đường cất hạ cánh

Các dự án trọng điểm tại Khánh Hòa dự kiến về đích đúng hạn

Các dự án trọng điểm tại Khánh Hòa dự kiến về đích đúng hạn

VTV.vn - Theo dự kiến, nhiều dự án trọng điểm tại Khánh Hòa sẽ về đích đúng hạn nhờ cân đối nguồn vốn kịp thời.