TV& VIDEO

đường dây 500kV

Xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sự cố đổ cột điện đường dây 500kV

Xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sự cố đổ cột điện đường dây 500kV

VTV.vn - Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tổ chức lập tiêu chuẩn quốc gia về Bu lông neo và thực hiện các thủ tục thẩm định, công bố tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.