TV& VIDEO

đường dây nóng ngành Y tế

Đường dây nóng ngành Y tế và những câu hỏi khiến bác sỹ... bó tay

Đường dây nóng ngành Y tế và những câu hỏi khiến bác sỹ... bó tay

VTV.vn- Đã và đang thể hiện sự hiệu quả trong việc tiếp nhận thông tin từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân song đường dây nóng ngành Y tế cũng gặp không ít khó khăn khi hoạt động.