TV& VIDEO

đường dây nóng

Cách tra cứu thông tin xe bị dừng đăng kiểm do chưa nộp phạt nguội

Cách tra cứu thông tin xe bị dừng đăng kiểm do chưa nộp phạt nguội

VTV.vn - Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa công bố đường dây nóng mới, với số điện thoại 02437684706 để tiếp nhận và giải đáp thông tin tại sao xe lại bị dừng đăng kiểm.