TV& VIDEO

đường đèo

Nguy cơ TNGT đường đèo do gương cầu lồi bị phá hỏng

Nguy cơ TNGT đường đèo do gương cầu lồi bị phá hỏng

VTV.vn - Ở những đoạn đường có góc cua khuất, việc gương cầu lồi bị phá hỏng gây khó khăn cho người tham gia giao thông quan sát xe ngược chiều dẫn tới nguy cơ TNGT cao.