TV& VIDEO

đường hầm sông Sài Gòn

Phát áo mưa miễn phí cho người dân qua đường hầm sông Sài Gòn

Phát áo mưa miễn phí cho người dân qua đường hầm sông Sài Gòn

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn, năm 2017, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn tổ chức phát áo mưa miễn phí cho người dân trong suốt mùa mưa.