TV& VIDEO

đường ngang dân sinh

Năm 2025, sẽ xóa bỏ đường ngang dân sinh trái phép

Năm 2025, sẽ xóa bỏ đường ngang dân sinh trái phép

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định thi hành Luật Đường sắt 2017 mới được Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ.