đường sắt Bắc - Nam

Đặt mới 6 tên đường tại quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đặt mới 6 tên đường tại quận Bình Thạnh, TP.HCM

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa có quyết định đặt tên 6 tuyến đường tại quận Bình Thạnh.