TV& VIDEO

đường sắt trên cao

Số hóa - Giải pháp cho giao thông đô thị

Số hóa - Giải pháp cho giao thông đô thị

VTV.vn - Trong thời đại công nghệ hiện nay, số hóa chính là một giải pháp cho giao thông đô thị.