TV& VIDEO

đường tiểu ngạch

Cẩn thận với thực phẩm chức năng xách tay

Cẩn thận với thực phẩm chức năng xách tay

VTV.vn - Các sản phẩm này được nhập qua đường tiểu ngạch rồi được các cơ sở thay bao bì, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và mang đi tiêu thụ.