TV& VIDEO

đường tới đích

21h30, VTV1: Phim cuối tuần - Đường tới đích

21h30, VTV1: Phim cuối tuần - Đường tới đích

Lấy đề tài về những người tật nguyền, bộ phim một tập Đường tới đích của đạo diễn: Đặng Khoa sẽ phát sóng lúc 21h30, hôm nay (28/9) trên kênh VTV1.