TV& VIDEO

đường truyền Internet

Đà Nẵng giới thiệu Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ APEC

Đà Nẵng giới thiệu Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ APEC

VTV.vn - Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ APEC cho các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng tại Đà Nẵng.