đường xuống cấp

Khó khăn giao thông, người dân miền núi Quảng Trị chịu nhiều thiệt thòi

Khó khăn giao thông, người dân miền núi Quảng Trị chịu nhiều thiệt thòi

VTV.vn - Trên địa bàn huyện miền núi Quảng Trị, đặc biệt là các xã dọc biên giới, việc lưu thông đi lại của người dân đang gặp nhiều khó khăn.