TV& VIDEO

đường xuống cấp

Hàng nghìn người dân Vĩnh Long cần đường giao thông đi lại

Hàng nghìn người dân Vĩnh Long cần đường giao thông đi lại

VTV.vn - Người dân xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long rất cần đường đi khi đường cũ bị ngập nước, sạt lở, đường mới thi công 3 năm vẫn chưa xong.