TV& VIDEO

duy trì khô nóng

Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ duy trì khô nóng

Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ duy trì khô nóng

VTV.vn - Dự báo trong ngày 14/3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng yếu đến khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nam Bộ duy trì khô nóng.