TV& VIDEO

duyên hải miền Trung

Phát triển chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu

VTV.vn - Đây là chủ đề của Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp được tổ chức sáng 28/7, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.