TV& VIDEO

duyên hải miền Trung

Kinh tế miền Trung 2017 - Nhiều dấu ấn đặc biệt

Kinh tế miền Trung 2017 - Nhiều dấu ấn đặc biệt

VTV.vn - Trong bối cảnh chung, miền Trung có nhiều dấu ấn phục hồi kinh tế sau sự cố môi trường biển vùng Bắc Trung bộ. Ngoài ra, tính liên kết toàn vùng cũng đã rõ ràng hơn.