TV& VIDEO

Ello

Ello vung tiền đầu tư cạnh tranh với Facebook

Ello vung tiền đầu tư cạnh tranh với Facebook

Với khoản đầu tư mới 5,5 triệu USD, mạng xã hội Ello đã chính thức thay đổi vị thế của mình để giữ vững một trong những cam kết với người sử dụng là không phát quảng cáo.

  • Ello - Mạng xã hội không quảng cáo

    Ello - Mạng xã hội không quảng cáo

    Công nghệ01/10/2014 10:37 AM

    Không quảng cáo là điều mà đa số người dùng mạng xã hội đều mong muốn. Đó cũng là điều mà Ello một trang mạng xã hội mới cam kết sẽ mang đến cho người dùng!