TV& VIDEO

EU - Cuba

Đại diện đối ngoại EU ấn định thời gian thăm Cuba

Đại diện đối ngoại EU ấn định thời gian thăm Cuba

(VTV.vn) - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU sẽ thăm Cuba trong hai ngày 23 và 24/3 tới.