TV& VIDEO

Eurozone

Đức chịu sức ép mới từ EU trong việc tăng chi tiêu công

Đức chịu sức ép mới từ EU trong việc tăng chi tiêu công

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo kinh tế của EU đã kêu gọi các nước thuộc Eurozone khi đạt mức tăng trưởng cao cần tiến hành chi tiêu nhiều hơn, nhất là Đức, nền kinh tế số 1 của khu vực.