TV& VIDEO

Facebook

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Người dân Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào mạng xã hội nước ngoài

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Người dân Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào mạng xã hội nước ngoài

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định người dân Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào mạng xã hội nước ngoài, vấn đề cũng nằm ở thói quen của người dùng.