TV& VIDEO

Fast and Furious

Không phải Johnny Depp, Vin Diesel mới là diễn viên có doanh thu cao nhất 2017

Không phải Johnny Depp, Vin Diesel mới là diễn viên có doanh thu cao nhất 2017

VTV.vn - Vin Diesel đã vừa được công bố là diễn viên có doanh thu cao nhất năm 2017. Thống kê này được đưa ra bởi Forbes.