TV& VIDEO

FDI vào Trung Quốc

FDI vào Trung Quốc giảm lần đầu tiên

FDI vào Trung Quốc giảm lần đầu tiên

VTV.vn - Bộ Thương mại Trung Quốc vừa thông báo, trong tháng 12/2015, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đã giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2014.