TV& VIDEO

Festival Huế

Festival Huế 2018 diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5

Festival Huế 2018 diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5

VTV.vn - Festival Huế lần thứ X sẽ diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5/2018 với chủ đề "Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế 1 điểm đến 5 di sản".