TV& VIDEO

Formosa

Giám sát chặt chẽ việc phát thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh

Giám sát chặt chẽ việc phát thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh

VTV.vn - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đang giám sát chặt chẽ việc phát thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh trong giai đoạn vận hành thử nghiệm hiện nay.