TV& VIDEO

ga hà nội

Có thể xây Ga Hà Nội cao từ 40 đến 70 tầng

Có thể xây Ga Hà Nội cao từ 40 đến 70 tầng

VTV.vn - Đồ án quy hoạch khu vực Ga Hà Nội có tổng diện tích 98,1 ha. Tổng dân số của khu vực này được quy hoạch khoảng 44.000 người.