TV& VIDEO

Ga Sài Gòn

TP.HCM đưa vào sử dụng thêm 4 tuyến xe bus

TP.HCM đưa vào sử dụng thêm 4 tuyến xe bus

VTV.vn - TP.HCM có thêm 4 tuyến xe bus điện và tăng lộ trình cho các chuyến xe bus thông thường.