Ga Sài Gòn

Đổi giờ chạy tàu khách tuyến Bắc - Nam

Đổi giờ chạy tàu khách tuyến Bắc - Nam

VTV.vn - Từ ngày 15/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ điều chỉnh lịch trình một số mác tàu khách Thống Nhất trên tuyến Hà Nội - TP.HCM và ngược lại.