TV& VIDEO

Ga Sài Gòn

Cò vé vào mùa tàu Tết

Cò vé vào mùa tàu Tết

VTV.vn - Hiện tại Ga Sài Gòn, vẫn còn không ít người dân do không mua được vé trong ga, đã phải tìm mua vé chợ đen ở bên ngoài. Với giá cao hơn rất nhiều lần.