TV& VIDEO

gameshow truyền hình

Phát ngôn thế này, bảo sao Trấn Thành không bị anti-fan "ghét cay, ghét đắng"!!!

Phát ngôn thế này, bảo sao Trấn Thành không bị anti-fan "ghét cay, ghét đắng"!!!

Những phát ngôn "nổi đình, nổi đám" dưới đây của Trấn Thành bị dư luận đưa vào tầm ngắm và ném đá dữ dội.