TV& VIDEO

Gắn kết yêu thương

Gắn kết yêu thương đến với học trò nghèo TP.HCM

Gắn kết yêu thương đến với học trò nghèo TP.HCM

VTV.vn - Học sinh trường Hồng Đức đã có buổi chiều sôi động với chương trình Gắn kết yêu thương do nhóm văn nghệ sĩ tự nguyện đến biểu diễn, chung vui.