TV& VIDEO

gạo tấm

Gạo Việt Nam trúng thầu lớn tại Philippines

Gạo Việt Nam trúng thầu lớn tại Philippines

VTV.vn - Việt Nam vừa trúng thầu xuất khẩu gạo với số lượng 150.000 tấn sang Philippines.