TV& VIDEO

gạo việt nam

Việt Nam sẽ xuất khẩu 4 triệu tấn gạo vào năm 2030

Việt Nam sẽ xuất khẩu 4 triệu tấn gạo vào năm 2030

VTV.vn - Theo Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn gạo vào năm 2030.