gặp khó khăn

Sập hầm thủy điện: Sẽ khoan thêm lỗ để thông hơi và thoát nước

Sập hầm thủy điện: Sẽ khoan thêm lỗ để thông hơi và thoát nước

Đến sáng 19/12, thông tin mới nhất ghi nhận được từ hiện trường vụ sập hầm tại Lâm Đồng là đường hầm sẽ có thêm lỗ thông mới để thông hơi, thoát nước...