TV& VIDEO

gẫy dầm cầu

Gãy 3 dầm cầu trên đường cao tốc Huế - Đà Nẵng

Gãy 3 dầm cầu trên đường cao tốc Huế - Đà Nẵng

VTV.vn - Lãnh đạoTổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, cho biết đơn vị đang khắc phục sự cố gãy 3 dầm cầu trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan.