TV& VIDEO

gây ô nhiễm sông Sài Gòn

Chỉ số ô nhiễm ở sông Sài Gòn vượt chuẩn… 10 LẦN!

Chỉ số ô nhiễm ở sông Sài Gòn vượt chuẩn… 10 LẦN!

VTV.vn - Chỉ số ô nhiễm hữu cơ ở sông Sài Gòn đã vượt tiêu chuẩn đến 10 lần - con số “giật mình” do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Sawaco cung cấp cho phóng viên Đài THVN.