GDP

"Tổng sản phẩm địa phương cao hơn nhiều so với tổng sản phẩm cả nước là điều khó chấp nhận"

"Tổng sản phẩm địa phương cao hơn nhiều so với tổng sản phẩm cả nước là điều khó chấp nhận"

VTV.vn - Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê đã chỉ ra những khó khăn, thách thức khi GDP và GRDP có sự chênh lệch quá lớn.