TV& VIDEO

GDP

Thủ tướng: “GDP phải bao gồm cả khu vực kinh tế phi chính thức”

Thủ tướng: “GDP phải bao gồm cả khu vực kinh tế phi chính thức”

VTV.vn - Đến giữa năm nay, khi tính tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng cục Thống kê phải tính được cả khu vực kinh tế phi chính thức (những lĩnh vực chưa quan sát được).