giá bán điện

Hà Nội ứng dụng hơn 30 dịch vụ điện trực tuyến

Hà Nội ứng dụng hơn 30 dịch vụ điện trực tuyến

VTV.vn - EVN Hà Nội vừa đem tới cho khách hàng Thủ đô 30 dịch vụ điện trực tuyến.