TV& VIDEO

giá bán gạo

Xuất khẩu gạo tăng khoảng 46% tháng 1/2016

Xuất khẩu gạo tăng khoảng 46% tháng 1/2016

VTV.vn - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), sản lượng xuất khẩu gạo tăng khoảng 46% trong tháng 1/2016.