TV& VIDEO

gia cầm nhập lậu

Bắc Giang chủ động phòng dịch cúm gia cầm

Bắc Giang chủ động phòng dịch cúm gia cầm

VTV.vn - Sở NN&PTNT Bắc Giang cho biết, tỉnh đang tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn từ nay đến cuối năm và trong thời gian tới.