TV& VIDEO

gia cầm

Mở cửa trở lại cho gia cầm nhập khẩu từ Mỹ

Mở cửa trở lại cho gia cầm nhập khẩu từ Mỹ

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành quyết định mở cửa trở lại cho gia cầm nhập khẩu từ Mỹ.