TV& VIDEO

giá cổ phiếu

Việc theo dõi và xử lý các hành vi thao túng giá sẽ ngày càng chặt chẽ

Việc theo dõi và xử lý các hành vi thao túng giá sẽ ngày càng chặt chẽ

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2018, các hành vi thao túng giá trên thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý theo Bộ luật hình sự.