TV& VIDEO

giá dầu

Từ siêu thành phố đến quyền công dân của robot: Saudi Arabia và kỷ nguyên hậu dầu mỏ

Từ siêu thành phố đến quyền công dân của robot: Saudi Arabia và kỷ nguyên hậu dầu mỏ

VTV.vn - Saudi Arabia dường như đã sẵn sàng cho một kỷ nguyên hậu dầu mỏ với những mũi nhọn kinh tế là du lịch, công nghệ tiên tiến, giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng.