TV& VIDEO

giá dịch vụ y tế

Lạm phát năm 2018 có thể tăng cao hơn nếu giá điện tăng mạnh

Lạm phát năm 2018 có thể tăng cao hơn nếu giá điện tăng mạnh

VTV.vn - Lạm phát năm nay có thể tăng từ 0,1 - 0,15 điểm % nếu giá điện tăng từ 8 - 10%. Đây là đánh giá của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.