giá dịch vụ y tế

Giải quyết cấp bách việc dừng chi trả BHYT một số loại thuốc đặc trị

Giải quyết cấp bách việc dừng chi trả BHYT một số loại thuốc đặc trị

VTV.vn - Cellcept Mycophenolate mofetil và Tacrolimus là hai loại thuốc đặc trị chứng thận hư và lupus ban đỏ nhưng hiện không được bảo hiểm chi trả.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive