gia đình chính sách

Phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa

Phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng tình cảm và trách nhiệm của mình hãy làm một việc cụ thể, góp phần chăm lo cho các gia đình liệt sĩ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive