TV& VIDEO

gia đình liệt sĩ

Quảng Trị biểu dương người có công với cách mạng

Quảng Trị biểu dương người có công với cách mạng

VTV.vn - Sáng 24/7, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ biểu dương người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.