TV& VIDEO

gia đình nghèo

Pháp: Mỗi tháng có 3 triệu trẻ em sống dưới mức nghèo khó

Pháp: Mỗi tháng có 3 triệu trẻ em sống dưới mức nghèo khó

VTV.vn - Rất nhiều trẻ em dưới mức nghèo khó ở Pháp đang sống trong các gia đình chỉ có bố hoặc mẹ.