TV& VIDEO

gia đình nghèo

Tặng 30 bò giống cho người nghèo Long An

Tặng 30 bò giống cho người nghèo Long An

VTV.vn - Việc hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo tỉnh Long An mang ý nghĩa to lớn, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.