TV& VIDEO

giá gạo xuất khẩu

Vượt qua giá gạo Thái Lan xuất khẩu, gạo Việt xác lập đỉnh cao mới

Vượt qua giá gạo Thái Lan xuất khẩu, gạo Việt xác lập đỉnh cao mới

VTV.vn - Trong tháng đầu năm 2018, thị trường tiêu thụ gạo Việt có nhiều thuận lợi, đặc biệt, giá gạo xuất khẩu của nước ta đang xác lập đỉnh cao mới khi vượt qua cả gạo Thái Lan.