TV& VIDEO

già hóa dân số

Làng bù nhìn - Câu chuyện về tình trạng già hóa dân số tại Nhật Bản

Làng bù nhìn - Câu chuyện về tình trạng già hóa dân số tại Nhật Bản

VTV.vn - Dù không biết nói cười nhưng những bù nhìn ở một ngôi làng lại kể câu chuyện vốn là vấn đề nan giải trong xã hội Nhật Bản. Đó là tình trạng già hóa và suy giảm dân số.