TV& VIDEO

giá lúa gạo

IFC hợp tác sản xuất lúa gạo bền vững tại Việt Nam

IFC hợp tác sản xuất lúa gạo bền vững tại Việt Nam

VTV.vn - Trong 2 năm tới, IFC sẽ hỗ trợ thực hiện sản suất lúa gạo theo đúng bộ tiêu chuẩn của Diễn đàn Lúa gạo Bền vững quốc tế với sự hỗ trợ của các nhà khoa học.