Giá ngô tại Tây Nguyên xuống thấp

Giao diện thử nghiệm VTVLive