TV& VIDEO

giá thực phẩm

Lạm phát năm 2018 có thể tăng cao hơn nếu giá điện tăng mạnh

Lạm phát năm 2018 có thể tăng cao hơn nếu giá điện tăng mạnh

VTV.vn - Lạm phát năm nay có thể tăng từ 0,1 - 0,15 điểm % nếu giá điện tăng từ 8 - 10%. Đây là đánh giá của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.